Production Credits

 • Director: Zhang Yuan
 • Script: Zhang Yuan, Kong Ergou, Li Xinyun, Yang Yishu
 • Cinematographer: Zhang Yuan
 • Editor: Wu Yixiang
 • Print Source / Rights: Angelica Wang
 • Year: 2012
 • Runtime: 96 minutes
 • Country: China
 • Language: Mandarin
 • Subtitles: English
 • Colour: Colour
 • Shooting Format: Digital
 • Screening Format: DCP