Film Details

 • Director/Script: Theo Angelopoulos
 • Producer: Giorgos Papalios
 • Cinematographer: Giorgos Arvanitis
 • Cast: Eva Kotamanidou, Aliki Georgouli, Stratos Pachis, Maria Vassiliou, Vangelis Kazan, Petros Zakadis, Kyriakos Katrivanos, Yannis Firios, Nina Papazaphiropoulou, Alekos Boubis, Kostas Stiliaris, Grigoris Evangelatos
 • Editors: Takis Davlopoulos, Giorgos Triantafillou
 • Music: Loukianos Kilaidonis
 • Sound: Thanassis Arvanitis, Stereo
 • Production Company: Papalios Productions
 • Print Source/Rights: Greek Film Centre
 • Year: 1974
 • Runtime: 230 minutes
 • Country: Greece
 • Languages: Greek, (with English subtitles)
 • Colour: Colour
 • Screening Format: 35mm