Production Credits

 • Director: Naomi Kawase
 • Script: Naomi Kawase
 • Cinematographer: Yutaka Yamazaki
 • Editors: Tina Baz, Naomi Kawase
 • Print Source / Rights: mk2
 • Year: 2014
 • Runtime: 121 minutes
 • Countries: Japan, France, Spain
 • Language: Japanese
 • Subtitles: English
 • Colour: Colour
 • Shooting Format: Digital
 • Screening Format: DCP